Create your own web pages in minutes...
   Pe teritoriul orasului se gaseste o întreaga bogatie de bunuri de patroimoniu cuprinse in lista oficiala a monumetelor istorice, cum ar fi:
-monumente ,situri si ansambluri arheologice ( asezare din epoca neolitica in satul Curteana);
- monumente si ansambluri de arhitectura ( 10  biserici din lemn,unele  datând din anul 1746 );
-zone istorice urbane si rurale ( ansamblul urban format din 50 cladiri-situate in centrul vechi al orasului ):
   Pe lânga frumusetile naturii, pe care le dezvaluie orasul, turistii au posibilitatea sa strabata un itinerar destul de complex care ar putea cuprinde: manastirea Sf Ioan Botezatorul,aaezare neolitica de la Curteana,cele unsprezece lacasuri de cult ortodox,Muzeul Tudor  Arghezi care este amplasat lânga Casa de Cultura Tudor Arghezi .
Zona Stefanesti -zona de mare traditie folclorica ;locul de nastere sau obârsie a unor personalitati nationale ( profesorul universitar doctor de litere I.D.Laudat, scriitorul Vasile B?ran), sau universale (Tudor Arghezi -Dutesti, Gheorghe Usc?tescu-Cretesti).
In plan local exista doua parcuri  naturale, parcul central si  Stejeret -precum si un hotel "Gilort "cu o capacitate de 56 locuri de cazare.
   Orasul Tg Carbunesti ,judetul Gorj, prin pozitia  sa geografica, permite acces usor la cai de comunicatie( cale ferata, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri judetene ).
   Este un important nod de circulatie ,fiind situat la 25 km fata de municipiul Tg.Jiu, 80km fata de municipiul Craiova, judetul Dolj, 100 km fata de municipiul Rm.Vâlcea, 40 km fata de Statiunea Rânca si 20 km fata de statiunea balneoclimaterica Sacelu.
   Ca lucrari de echipare hidroedilitara a localitatilor, orasul beneficiaza de urmatoarele:
-Alimentare cu apa centralizata pentru orasul propriuzis formata din puturi forate, reteaua de aductiune si transport în lungime de 25,2 km;
-Canalizarea orasului compusa din retea de canale menajere .
Alimentarea cu energie electrica este asigurata pentru intreaga zona din sistemul energetic national ,prin intermediul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, de medie tensiune si înalta tensiune, cu statiile de transformare aferente.
-Orasul Tg Carbunesti beneficiaza de sisteme de alimentare cu gaze naturale fiind racordat la structura de gaze Ticleni .
-De asemenea orasul dispune si de o retea importanta de telecomunicatii atât in oras cât si în satele apartinatoare,retea televiziune si  internet
-Ca resurse ale solului este de remarcat faptul ca teritoriul orasului este în general bogat, aici întânlindu-se titei, gaze naturale, nisipuri si pietrisuri folosite ca materiale de constructii(  functionând patru balastiere si statii de sortare amplasate in imediata apropiere a cursurilor râurilor Gilort si Blahnita).
-Resursele de apa de suprafata provin din râul Gilort si din afluentii sai ca si paraie care se formeaza pe vaile dealurilor.
-Resursele de apa subterana sunt formate din straturi freatice de capacitate corespunzatoare .Unele ape de adâncime cantonate în complexe situate la 100-300 m au un potential productiv care poate constitui sursa de alimentare cu apa .
-Retea sanitara :spital, ambulatoriu, dispensare, centre de sanatate si de permanenta.
Spitalul este dotat cu aparatura ultramoderna,avand o capacitate de cca 250 locuri, cu personal specializat in domeniu.
Pentru atragerea investitorilor Consiliul Local si Primaria orasului  poate pune la dispozitia acestora urmatoarele :
   -Forta de munca atât  calitativ cât si cantitativ specializata in aproape toate domeniile de activitate.
-Utilitati tehnico-edilitare, în aproape toate zonele orasului;
   -Teren in suprafata de aproximativ 4 ha situat in orasul Tg Carbunesti , fiind inventariat in domeniul privat al orasului (cu acces la utilitati -apa , gaze naturale, alimentare cu energie electrica ,telefonie) dupa cum urmeaza :
-suprafata de 1.50 ha ,este amplasata in intravilanul satul Cojani,situata la o distanta de cca  5 km fata de oras, cu acces la drum national.Utilitatile aflate în zona acestui teren sunt retea de curent electric, apa, telefonie .
-suprafata de 3000 mp,este amplasata in zona industriala de est a orasului ( in imediata apropiere a spitalului ) având acces usor la retelele edilitare ale orasului:apa, canal, gaze naturale, energie electrica, telefonie, internet, cablu TV.
-suprafata de 2 ha ,amplasata in zona industriala de vest a orasului ,pe cursul râului Blahnita, cu posibilitati de record la energie electrica, telefonie, gaze naturale,alimentare cu apa.
   Mentionam ca pe raza orasului, exista suprafete intinse de teren ce apartin unor persoane fizice, având  posibilitatea achizitionarii  de la acestia, la un pret estimativ de 2,5 euro/mp.
- Cladiri nefolosite care ar putea face obiectul desfasurarii anumitor activitati.
- Posibilitatea oferirii de catre autoritatile locale de facilitati (fiscale, concesionari de terenuri etc.) investitorilor interesati de deschiderea unor afaceri în zona.

Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Ultima actualizare 04.04.2024