Create your own web pages in minutes...
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
TABEL  NOMINAL CU  CONSILIERII  ÎN  FUNCTIE
AI  CONSILIULUI   LOCAL   AL  ORASULUI  TARGU CARBUNESTINR
NUME SI PRENUME
APARTENENTA
Raport Activitate 2022
1
AMZA ILIE OVIDIU
PMP
2
ARDELEAN ION
PSD
3
BRUJAN MIHAI-COSMIN
PNL
4
CIORA CONSTANTIN DOREL
PSD
5
CIOCLU ALEXANDRU ROBERT
PMP
Descarca
6
CIONTESCU DANIELA
PSD
Descarca
7
COJAN GRIGORE
PSD
8
FUGARU ION
PPU
9
MILOSESCU GHEORGHE
PNL
10
NISTOR VALERIU
PSD
11
PIRVAN COSMIN MARIAN
PSD
12
POPESCU CONSTANTIN
PSD
13
POPESCU DANIEL  
PSD
14
SERBAN CLAUDIA
PSD
15
MUNTEANU MARIAN ION
PSD
Nr.
Hotarare
Data
Hotarare
Titlu
Atasament
1
31.01.2024
Hotarare privind aprobarea componentei Comisiei Locale de Ordine Publica a Orasului Targu Carbunesti, Judeful Gorj 
2
31.01.2024
Hotarare privind aprobarea ,,Agendei Culturale a orasului Targu Carbunesti pentru anul 2024"
3
31.01.2024
Hotarare privind prelungirea termenului de realizare a investitiilor conform contractului de concesiune nr. 5368 din 25.03.2021, incheiat intre Orasul Targu Carbunesti si S.C. BIOLAND AGRI S.R.L. 
4
31.01.2024
Hotarare privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultatival orasului Targu Carbunesti, judetul Gorj 
5
31.01.2024
Hotarare privind aprobarea noilor Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii: ,, Consolidare si reabilitare corp de cladire C 14 Spital de Urgenta Targu Carbunesti, judetul Gorj ", in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica 
6
31.01.2024
Hotarare privind trecerea unui teren din domeniul public al orasului Targu Carbunesti in domeniul privat al acestuia, in vederea construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, prin Agentia Nationala pentru Locuinte si trecerea din domeniul public al orasului Targu Carbunesti in domeniul privat al acestuia a mijlocului fix -imprejmuire loc de joaca zona bloc 25 
HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2024Ultima actualizare 05.02.2024