www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Create your own web pages in minutes...
Teritoriul administrativ al orasului Târgu Cărbunesti se învecinează la nord cu comuna Scoarta si comuna Albeni, la est cu comuna Berlesti si comuna Licurici, la vest cu comuna Dănesti si la sud cu orasul Ticleni si comuna Jupânesti. Orasul Târgu Cărbunesti are o bună accesibilitate, legătura rutieră cu resedinta judetului se poate asigura prin DN 67 B si DN 67 distanta fiind de 25 Km, drumurile fiind modernizate.
În ansamblu, orasul este dezvoltat tentacular pe văi, cu o structură adunată si textură simplă, liniară. Dezvoltarea zonelor de locuit de-a lungul văilor au creat conditii propice dezvoltării locuirii populatiei.
Teritoriul administrativ al orasului Târgu Cărbunesti cuprinde localitatea Târgu Cărbunesti - resedinta de oras si satele componente: Blahnita de Jos, Cărbunesti-Sat, Cojani, Cretesti, Curteana, Floresteni, Măcesu, Pojogeni, Rogojeni si Stefănesti.
Conform Legii numărul 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului, orasul Târgu Cărbunesti are unsprezece localităti componente:
 • Târgu Cărbunesti - resedintă de oras;
 • Blahnita de Jos - sat apartinător;
 • Cărbunesti-Sat - sat apartinător;
 • Cojani - sat apartinător;
 • Cretesti - sat apartinător;
 • Curteana - sat apartinător;
 • Floresteni - sat apartinător;
 • Măcesu - sat apartinător;
 • Pojogeni - sat apartinător;
 • Rogojeni - sat apartinător;
 • Stefănesti - sat apartinător.
Legătura dintre oras si satele apartinătoare este asigurată de drumul national DN 67 B - drum ce traversează orasul Târgu Cărbunesti de la nord la sud, satele Pojogeni si Cărbunesti-Sat; drumurile judetene DJ 665 C - drum ce traversează satele Pojogeni si Blahnita de Jos; DJ 675 - drum ce traversează orasul Târgu Cărbunesti, satele Pojogeni si Măcesu; DJ 661 - drum ce traversează orasul Târgu Cărbunesti si satul Cojani si drumurile comunale DC 20 - drum ce traversează satul Pojogeni; DC 20 A - drum ce traversează satul Rogojeni; DC 27 - drum ce leagă satele Cărbunesti-Sat si Stefănesti; DC 43 - drum ce traversează satul Măcesu si DC 59 - drum ce traversează satele Măcesu, Curteana si Cretesti.
Cele mai apropiate gări C.F.R. se află în Târgu Cărbunesti si Pojogeni. Orasul Târgu Cărbunesti este situat în partea de sud-est a judetului Gorj, la 25 Km de municipiul resedintă de judet Tg-Jiu, având legătura cu DN 67 prin DN 67 B.
Ca tipologie morfologică, o trăsătură caracteristică a localitătilor orasului este amplasarea acestora în zona în care microclimatul a fost mai favorabil, iar resursele naturale mai variate. Forma terenurilor cuprinse în intravilan este ramificată dependentă de conditiile naturale si economice specifice judetului în general si orasului Târgu Cărbunesti în special.
În formarea localitătilor, locuitorii au ales sa se aseze de-a lungul văilor apelor care străbat teritoriul. Prin gradul de asigurare a dotărilor publice de interes local orasul Târgu Cărbunesti are rol polarizator pentru satele apartinătoare asigurând serviciile de bază (comert, prestări servicii, sănătate, asistentă socială, învătământ, cultură, recreere), servicii de infrastructură, (transporturi, telecomunicatii), servicii administrative (administratie, financiare, prelucrarea informatiilor). Fată de intravilanul existent trasarea intravilanului propus pentru orasul Târgu Cărbunesti s-a realizat în spiritul unei dezvoltări durabile a orasului, răspunzând astfel solicitărilor administratiei publice locale.

Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
Ultima actualizare 04.04.2024