www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Create your own web pages in minutes...
   La estul orasului se afla Dealul Carbunestilor ce apartine platformei Oltetului,iar în vest Dealul Bran din platforma Jiului.Pozitia , între dealuri, este una ideala ce ofera un excelent adapost natural.Unitatile de relief ce determina configuratia orasului sunt:
-          versanti usor de modelat, înclinati;
-          coame de dealuri;
-          platouri;
-          lunca înalta.
   Satele au vetrele fie pe vai, fie pe crestele dealurilor asezate în tapsane în zone de interfluviu torentiale .
   Relieful este format din straturi puternic cutanate si netezite ulterior de agenti externi. Din punct de vedere tectonic dealurile din zona sunt un adevarat fascicul de anticlinale .   
   Depresiunea propriu zisa coincide unui larg sinclinal umplut cu sedimente . Peste acest relief bine diferentiat au fost construite de raul Gilort , cele 9 terase ale sale de mare importanta economica.
   Reteaua hidrografica din zona orasului Tg-Carbunesti este bogata, fiind prezentate atat ape de suprafata, cat si subterane  Principalele cursuri de apa ce strabat acest teritoriu sunt Gilortul si afluentul sau, Blahnita. Pe partea dreapta,  de la S la N, Gilortul primeste ca afluenti paraiele:Groserea, Aninosita, Purcaru si Blanita.
   Gilortul, cel mai important afluent din stanga al Jiului, izvoraste din Muntii Parang, cu directie de curgere de la nord la sud. Raul  Blanita  izvoraste din Muntii Parang,dela o altitudine de 1700 m si are un debit constant de 3,4 m cubi/s.În oras se mai gasesc:
Paraul Baltatul, paraul Mamu, Paraul  Cojenoaiei.
   Dealurile au depozite groase de varsta miocena, sarmatiana, daciana, unde apar faciesuri de lignit si marne nisipoase. În zona Stefanesti si Carbunesti predomina pietrisurilesi rocile nisipoase ,ce favorizeaza formarea ogaselor.
   În depresiunea Campu-Mare predomina un podzol degradat cu petice de sol „brun-roscat” si cu iviri de gheizere în zonele fara scurgere. Pe dealuri domina solurile aluvionare argiloase .În zona vailor celor doua rauri predomina solurile aluvionare cu iviri de pietrisuri sau tapsane de podzol.
   Din punct de vedere climatic orasul Tg-Carbunesti se încadreaza în sectorul continental (II),  subdistrictul climatului de dealuri. Este vorba de o zona temperata conditionata de anumiti factori. Temperaturile medii sunt distribuite dupa cum urmeaza:
-    anuala:10,2 grade C;
-    primavara :10,5 grade C;
-    vara :20,6 grade C;
-    iarna :1,0 grade C;
-    toamna :10,9 grade C.
   Cele mai ridicate temperaturi se realizeaza în lunile iulie si august, acestea depasind 36 grade C.
   Precipitatiile sunt repartizate inegal. Precipitatiile medii sunt distribuite astfel :
-    anual:753,0  mm/mp;
-    primavara :193,7 mm/mp;
-    vara :209,3 mm/mp;
-    toamna:188,4 mm/mp;
-    iarna :161,6 mm/mp.
   Vanturile importante bat în directiile N-E, N-V, V, nu sunt însa vanturi puternice.
Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
Ultima actualizare 22.01.2024