Create your own web pages in minutes...
Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Realizari in anul 2023


Ultima actualizare 22.01.2024
 • Au fost asfaltați ultimii km de drum neasfaltat de pe raza satelor aparținătoare orașului Târgu Cărbunești. Astfel lucrările la proiectul „Reabilitare și modernizare sectoare de drumuri calamitate în Orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj”, ultimul de acest gen de pe raza orașului a fost finalizate, și anume drumurile din Sat Cojani strada Victoriei, strada Pajiștei, strada Salciilor, strada Macului, drum de legătură strada Victoriei și Mănăstirea Măceasca. 
 • Tot la capitolul infrastructură sunt în curs de finalizare lucrările de reabilitare a străzii Pieții oraș Târgu Cărbunești Km 0=540 km 1=932. Lucrările de reabilitare a întregului proiect se vor ridica la suma de 3.606.148,24 lei. 
 • Se continuă lucrările la investiția „Corp de clădire Școala Gimnazială, Str. Trandafirilor, nr 39 Târgu Cărbunești” - cu valoare alocată din bugetul de stat de 4.771.514,24 lei. Investiția începută în anul 2019 este finanțată prin PNDL II Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. În momentul de față se lucrează la interioarele acestui nou corp de clădire, urmând ca la terminarea lucrărilor acesta să fie dat în folosință elevilor școlii. 
 • Tot la capitolul investiții pentru Școala Gimnazială „George Uscătescu” ne aflăm în faza de licitație la proiectul „Reabilitare, modernizare, dotare corpuri C1 și C2 și construire acoperiș tip șarpantă corp C2, Școala Gimnazială „George Uscătescu”. Investiția este finanțată prin CNI cu valoare de 3.321.347,58 lei.
 • La același capitolul, educație, a fost semnat contractul de finanțare la proiectul „ Reabilitare energetica Corp CI Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Târgu Cărbunești”. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea termica si creșterea eficientei energetice a imobilului. Valoarea maximă eligibilă a proiectului, finanțat prin PNRR, este de 3.380.910,36 lei. Tot în acest proiect sunt finanțate și 6 stații de reîncărcare mașini electrice în valoare de 878.701,95 lei cu TVA. Tot la Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” suntem în curs implementare a proiectului „Reabilitare, modernizare, eficientizare și dotare liceul Teoretic Tudor Arghezi”. Acest proiect constă în reabilitarea, modernizarea și eficientizarea corpurilor de clădire C2 și C3 ale liceului. Valoarea estimată a acestui proiect este de 5.185.991 lei cu TVA. 
 • La Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, sunt aproape finalizate lucrările la proiectul ”Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești”, județul Gorj. Proiectul constă în extinderea clădirii Ambulatoriului integrat pe verticală precum și mobilarea spațiilor medicale și nemedicale, și dotarea cabinetelor cu echipamente strict necesare în vederea creșteri calității serviciilor medicale și dezvoltarea rapidă a departamentelor funcționale ale acestora. Perioada de derulare a acestui proiect este de 4 ani și este efectuat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local. Suma totală pentru acest proiect este de 10.653.327,62 lei. 
 • Tot la Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești se lucrează intens la proiectul „Consolidare și reabilitare corp de clădire C14, Spital de Urgență Târgu Cărbunești, județul Gorj. Valoarea totală a acestui proiect se ridică la suma de 3.984.210, 50 lei. 
 • Trecând la alt capitol, suntem în curs de finalizare al lucrărilor de „Modernizare parc central în orașul Târgu Cărbunești”. Parcul central a fost modernizat și reamenajat din punct de vedere peisagistic. Printre elementele principale ale proiectului se numără amenajarea peisagistică a parcului, care cuprinde pe lângă crearea de noi zone decorative reamenajarea aleilor din cu pavaj decorativ, amenajarea unor noi alei, refacerea împrejmuirii și a iluminatului public, mobilier stradal și un grup sanitar. Urmează montajul echipamentelor pentru locul de agrement pentru copii și cel de fitness. Suma totală a acestei investiții este de 508.329,92 lei cu TVA.
 • Se continuă lucrările la proiectul  „Execuție rețele de apa si canalizare în Târgu Cărbunești și sat Cărbunești – Sat, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare” proiect contractat de Apa Regio Gorj cu finanțare prin POIM – Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în județul Gorj, cu o cofinanțare din bugetul local de 2%.Proiectul presupune reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare menajeră în Oraș Târgu Cărbunești(Strada Plopilor, Trandafirilor și Calea Tg Jiu) și Cărbunești Sat. Valoare totală a contractului este de 28.567.792,15 lei fără TVA.
 • Se continuă lucrările la proiectul „Execuție rețele de apă în Târgu Cărbunești – cartiere componente, inclusiv stații de pompare și conducte de transport” proiect contractat de Apa Regio Gorj cu finanțare prin POIM – Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în județul Gorj, cu o cofinanțare din bugetul local de 2%. Proiectul presupune reabilitarea rețelelor de distribuție apă potabilă în Crețești și Curteana și extindere rețea de distribuție în Pojogeni , Cojani, Curteana, Crețești, Blahnița de Jos și Ștefănești. Valoare totală a contractului este de 9.724.452,94 lei fără TVA.
 • Tot la același capitol este în fază de licitație proiectul, realizat tot de Apa Regio Gorj cu finanțare prin POIM și cofinanțare de 2% din bugetul local, ce presupune „Proiectare și execuție lucrări la surse, STAP, aducțiuni si SEAU – Târgu Cărbunești și Țicleni”. Este vorba de servicii de proiectare și execuție lucrări la surse, stații tartare și epurare și la aducțiuni în orașele Târgu-Cărbunești și Țicleni.