Create your own web pages in minutes...
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.


APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL :
- CONSILIER JURIDIC  VADUVA  VASILE-PAUL


Aparatul permanent al Consiliului Local  a fost înfiintat prin hotarâre a consiliului local pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local, precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa.
Atributii Principale
• participa la sedintele comisiilor de specialitate si la sedintele Consiliul Local ;
• asigura distribuirea catre membrii consiliului local a materialelor informarilor necesare îndeplinirii mandatului;
• verifica daca documentatia depusa în sustinerea proiectelor de hotarâre este completa;
• formuleaza raspunsurile la solicitarile adresate consiliului local
• formuleaza raspunsuri la plângerile prealabile adresate Consiliului Local;
• sprijina aparatul de specialitate al primarului precum si serviciile publice din subordinea consiliului local, în redactarea proiectelor de hotarâri si în ceea ce priveste motivatia în drept a acestora;
• ofera consultanta juridica aparatului de specialitate al primarului precum si serviciilor publice din subordinea consiliului local;
Primaria Târgu Carbunesti