Create your own web pages in minutes...
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Primaria Tārgu Carbunesti
TABEL  NOMINAL CU  CONSILIERII  ĪN  FUNCTIE
AI  CONSILIULUI   LOCAL   AL  ORASULUI  TG. CARBUNESTINR
NUME SI PRENUME
APARTENENTA
1
ARDELEAN ION
PSD
2
BREBENICA DUMITRU
PSD
3
BRUJAN MIHAI-COSMIN
PNL
4
CIORA CONSTANTIN DOREL
PSD
5
CĪNDEA MIHAELA-MIRELA
UNPR
6
COJAN  GRIGORE
PSD
7
DRAGHICI CRISTINA-FLORENTINA
PNL
8
GHITA AURELIAN-DARY
PND
9
MILOSESCU GHEORGHE
UNPR
10
NISTOR VALERIU
PSD
11
NOVAC AURORA-VICTORIA
PSD
12
POPESCU DANIEL  
PSD
13
POPESCU NICOLAE
PNL
14
SANDU SIMONA-ELENA
PNL
15
VĀRDARIE DUMITRU
UNPR
Nr.
Hotarare
Data
Hotarare
Titlu
Atasament
1
08.01.2019
Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii  de dezvoltare a Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Tg. Carbunesti pe anul 2018
-
-
PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA
08.01.2019
2
29.01.2019
Hotarare privind aprobarea contului de īnchidere a exercitiului bugetar - 2018
3
29.01.2019
Hotarare privind  stabilirea  salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale  "Administratie", utilizate īn cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Tg. Carbunesti,  serviciilor publice si institutiilor din subordinea Consiliului Local al
orasului Tg. Carbunesti         
4
29.01.2019
Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv "Gilortul"  Tg. Carbunesti, īncepānd cu data de 01.01.2019
5
29.01.2019
Hotarare privind  aprobarea  Retelei scolare ce urmeaza sa functioneze īn anul scolar 2019-2020 pe raza orasului Tg. Carbunesti, judetul Gorj
6
29.01.2019
Hotarare privind prelungirea contractului de īnchiriere  nr. 2670 din 17.02.2014
7
29.01.2019
Hotarare privind aprobarea de facilitati  fiscale  īn conformitate cu
Legea nr. 227/2015 - art. 456 alin.(2) lit. k) si art. 464 alin.(2) lit. j)
8
29.01.2019
Hotarare privind reducerea impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren conform  art. 456 alin.(2) lit. d) si art. 464 alin.(2) lit. e) din  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
9
29.01.2019
Hotarare privind  aprobarea Devizului general  actualizat  īn urma  organizarii procedurilor de achizitii publice si a modificarilor legislative īncepānd cu  ianuarie 2019, pentru obiectivul  de investitii "Corp de cladire scoala 9 Sali de clasa, Scoala Gimnaziala, strada Trandafirilor, nr 39, Tg. Carbunesti
10
29.01.2019
Hotarare privind  aprobarea Devizului general  actualizat  īn urma  organizarii procedurilor de achizitii publice si a modificarilor legislative īncepānd cu  ianuarie 2019, pentru obiectivul  de investitii  "Reabilitare strada Pietii, oras Tg. Carbunesti, km 0+540 - km 1+932"  
11
29.01.2019
Hotarare privind repartitia unui numar de 2 locuinte - apartamente ANL-  situate pe strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, orasul Tg. Carbunesti
12
29.01.2019
Hotarare privind prelungirea contractului de īnchiriere pentru  locuinta  de serviciu - apartament nr. 1, Bl .7, str. Padurea Mamului, oras Tg. Carbunesti
-
-
PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA
29.01.2019
13
28.02.2019
Hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente obligatilor bugetare la data de 31.12.2017 constand in impozite si taxe locale, chirii, redevente datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orasului Tg.Carbunesti
14
28.02.2019
Hotarare privind stabilirea componentei echipei mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
15
28.02.2019
Hotarare privind actualizarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectul de investitii "Corp de cladire sccoala 9 Sali de clasa, Scoala Gimnaziala, str. Trandafirilor, nr.39, Tg.Carbunesti "
16
28.02.2019
Hotarare privind actualizarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectul de investitii "Reabilitare Strada Pietii oras Tg.Carbunesti, km 0+540- km 1+932"
17
28.02.2019
Hotarare privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani a unui spatiu - Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj.
18
28.02.2019
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Terenului de sport cu gazon artificial, amplasat in incinta Colegiului National "Tudor Arghezi" din strada Tudor Arghezi , nr.18, oras Targu Carbunesti, judetul Gorj
19
28.02.2019
Hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Orasului Tg.Carbunesti
20
28.02.2019
Hotarare privind aprobarea inchirierii unui teren pentru lucrari de desfiintare a instalatiilor tehnologice nefunctionale ce apartin OMV PETROM
21
28.02.2019
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile martie, aprilie si mai 2019
-
-
PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA
28.02.2019
22
28.03.2019
Hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii ale spitalului de Urgenta Targu Carbunesti
23
28.03.2019
Hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Targu Carbunesti
24
28.03.2019
Hotarare privind actualizarea finantarii de la bugetul de stat a cheltuielilor care nu se fianateaza de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investitii "Corp de cladire scoala9 sali de clasa, Scala Gimnaziala, str. Trandafirilor, nr. 39, Targu Carbunesti"
25
28.03.2019
Hotarare privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea si infrumusetarea orasului Targu Carbunesti, anul 2019
26
28.03.2019
Hotarare privind repartitia a unui numar de 2 locuinte -apartamente ANL- situate pe strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2, orasul Targu Carbunesti
27
28.03.2019
Hotarare privind inventarierea bunului imobil "Cale de acces foraj apa si Hotel Gorj" in domeniul public al orasului Targu Carbunesti
28
28.03.2019
Hotarare privind inventarierea bunului imobil "DS Cojani" in domeniul public al orasului Targu Carbunesti
29
28.03.2019
Hotarare privind atribuirea loturilor de teren, pentru construirea de locuinte proprietate personala, in conditiile Legii nr.15 din 2003, pe terenuri situate in strada Victoriei din satul Cojani, orasul Targu Carbunesti, judetul Gorj
30
28.03.2019
Hotarare privind propunerea de catre Consiliul Local al Orasului Targu Carbunesti a calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale  pentru secretarul orasului Targu Carbunesti, pentru anul 2018
HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2019