Create your own web pages in minutes...
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Primaria Târgu Carbunesti
TABEL  NOMINAL CU  CONSILIERII  ÎN  FUNCTIE
AI  CONSILIULUI   LOCAL   AL  ORASULUI  TARGU CARBUNESTINR
NUME SI PRENUME
APARTENENTA
1
AMZA ILIE OVIDIU
PMP
2
ARDELEAN ION
PSD
3
BREBENICA DUMITRU
PSD
4
BRUJAN MIHAI-COSMIN
PNL
5
CIORA CONSTANTIN DOREL
PSD
6
COJAN GRIGORE
PSD
7
FUGARU ION
PPU
8
IVAN ALEXANDRU
PMP
9
MEHEDINTU FLORIN SORIN
PSD
10
MILOSESCU GHEORGHE
PNL
11
NISTOR VALERIU
PSD
12
PIRVAN COSMIN MARIAN
PSD
13
POPESCU DANIEL  
PSD
14
SERBAN CLAUDIA
PSD
15
MUNTEANU MARIAN ION
PSD
Nr.
Hotarare
Data
Hotarare
Titlu
Atasament
1
08.01.2021
Hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Târgu Carbunesti si acoperirea definitiva din excedentul bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al anilor precedenti, a deficitului sectiunii de functionare a bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2020
2
08.01.2021
Hotarare privind modificarea HCL Târgu Carbunesti nr. 110 din 26.11.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
3
08.01.2021
Hotarare privind închirierea spatiului în suprafata de 52 mp situat în cladirea - Sediul administrativ pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Târgu Carbunesti
4
08.01.2021
Hotarare privind schimbarea temporara a destinatiei imobilului " Club al Pensionarilor " (fosta CT-1), apartinând domeniului public al orasului Târgu Carbunesti, cu numarul cadastral 37973, situat în str. Minerilor, nr. 6, în Centru de vaccinare împotriva COVID-19
5
08.01.2021
Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Târgu Carbunesti în Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al orasului Târgu Carbunesti
-
-
Proces verbal sedinta extrordinara 08 ianuarie 2021
6
28.01.2021
Hotarare privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului UNGUREANU SILVIU-ION, prin demisie si declararea locului de consilier local vacant
7
28.01.2021
Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale Ia data de 31.12.2020
8
28.01.2021
Hotarare privind aprobarea Retelei scolare ce urmeaza sa functioneze în anul scolar 2021-2022 pe raza orasului Targu Carbunesti, judetul Gorj
9
28.01.2021
Hotarare privind modificarea HCL Târgu Carbunesti nr. 124 din 22.12.2020 privind aprobarea tarifului practicat de SC Salubris Gilort SRL pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare pe raza orasului Târgu Carbunesti si a satelor apartinatoare
10
28.01.2021
Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a terenurilor situate în satul Cojani, orasul Târgu Carbunesti, identificate prin CF 39525 în suprafata de 1069,00 mp, lot nr. 279 si CF 39499 în suprafata de 1001,00 mp, lot nr. 291, atribuite doamnei Gaspar Aurica si domnului Pasare Matei, prin Hotarârea Consiliului Local nr. 95 din 31.10.2006
11
28.01.2021
Hotarare privind vânzarea directa a unui teren în suprafata de 455,00 mp, situat în satul Cojani, orasul Târgu Carbunesti, judetul Gorj, înscris în CF 37374, cu nr. cadastral 37374, numitilor Pitigoi Marius-Marian si Pitigoi Ana-Adina
12
28.01.2021
Hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta
13
28.01.2021
Hotarare privind scoaterea la licitatie publica în vederea concesionarii terenului în suprafata de 249.820 mp- izlaz comunal Cretesti, proprietate privata a orasului Târgu Carbunesti, situat în extravilanul orasului, identificat cu C.F. nr. 39791, nr. Cadastral 39791 si aprobarea initierii procedurii de scoatere definitiva din circuitul agricol a acestui teren
14
28.01.2021
Hotarare privind alegerea viceprimarului orasului Târgu Carbunesti
15
28.01.2021
Hotarare privind numirea reprezentantilor orasului Târgu Carbunesti în cadrul S.C. Salubris Gilort S.R.L Târgu Carbunesti
-
-
Proces verbal sedinta ordinara 28 ianuarie 2021
16
05.02.2021
Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 70 din 27 august 2020 privind aprobarea proiectului " Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalul de Urgenta Târgu Carbunesti prin achizitionarea de echipamente si dotari specifice ", modificata si completata prin HCL nr. 111 din 26.11.2020
17
05.02.2021
Hotarare privind aprobarea Planul de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pe anul 2021
-
-
Proces verbal sedinta extrordinara 05 februarie 2021
HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2021Ultima actualizare 31.03.2021