Create your own web pages in minutes...
   SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
   DIN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI TG- CARBUNESTI
      PREZENTARE  GENERALA:
In cadrul acestui birou  se desfasoara urmatoarele activitati :
-          indentificarea si solutionarea problemelor sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului , familiei , persoanelor singure , persoanelor varstnice , persoanelor cu handicap , precum si a oricaror persoane aflate in nevoie;
-          asigurarea unui venit minim pentru persoanele aflate in imposibilitatea asigurarii in mod independent a nevoilor de ordin financiar , in limitele prevazute de Legea 416 /2001 si normele metodologice de aplicare a acesteia cu modificarile si completarile ulterioare ;
-          acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei conform OU nr. 107 / 2006 ;
-          acordarea ajutoarelor de urgenta ;
-          acordarea alocatiei pentru copiii nou-nascuti;
-         intocmirea dosarului in vederea acordarii alocatiei de stat pentru copiii de pana la 18 ani  , in conditiile prevazute de Legea 61 /1993  privind alocatia de stat pentru copii republicata si modificata ;
-     intocmirea dosarului in vederea acordarii unui suport financiar familiilor cu venituri reduse prin acordarea alocatiei familiale complementare si monoparentale conform O.U.G. 105 /2003
-       intocmirea dosarului in vederea acordarii indemnizatiei conform OUG 148 /2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului;
-          acordarea asistentei sociale a persoanelor varstnice conform Legii 17 /2000;
-          intocmirea dosarelor in vederea incadrarii in munca a  asistentilor personali ai persoanelor cu handicap conform Legii 448  /2006 pentru aprobarea OUG nr. 102 /1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap ;
   
COMPONENTA COMPARTIMENTULUI:
-Consilier principal Golumbu Maria
-Ref. Sup. Sain Simona
-Consilier asistent Stoican Angela

   ATRIBUTII :
-        informarea  beneficiarilor  cu privire la conditiile impuse in vederea eligibilitatii , precum si actele necesare intocmirii dosarelor  privind   venitul minim garantat , dosarele de alocatie complementara si monoparentala ;
-          primirea   , verificarea  , inregistrarea   dosarelor  de venit minim garantat  , dosarele de alocatie complementara si de sustinere pentru familiile monoparentale;
-          primirea  , intocmirea  dosarelor  pentru indemnizatiile de nastere  , dosare privind OU 148 /2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
-          verificarea periodica pentru stabilirea mentinerii conditiilor acordarii sau nu a ajutorului social in conformitate cu prevederile Legii 416 /2001 privind venitul minim garantat ; anchete sociale , adeverite de la AJOFM  din 3 in 3 luni , expirarea actelor de identitate ;
-          intocmirea  lunara  a  prezentei  privind  efectuarea de catre persoanele apte de munca a orelor de prestatie  de interes local ;
-          intocmirea lunara a dispozitiilor privind  - acordarea, modificarea , suspendarea s-au  incetarea   venitului minim garantat ,
-          in baza fiselor de calcul se intocmeste lunar statul de plata pentru ajutorul social ;
-          urmarirea  si verificarea zilnica a  activitatii persoanelor apte de munca beneficiare de ajutor social ;
-          verificarea  si intocmirea  documentelor  necesare dosarului de curatela ;
-          efectuarea  anchetelor  sociale pentru acordarea ajutorului de urgenta ,
-    intocmirea de anchete sociale pentru persoanele cu handicap majori si minori pentru comisia de expertiza si ISTPEH Gorj
-          intocmirea raportului statistic lunar pentru beneficiarii venitului minim garantat  ;
-          inaintarea situatiilor centralizatoare  lunare , semestriale  catre toate unitatile solicitante ;
-          intocmirea dosarelor personale ale asistentilor personali ;
-          intocmirea dispozitiilor  de angajare a asistentilor  personali , iar la expirarea certificatului de incadrare in grad de handicap intocmirea dispozitiei de incetare a contractului de munca
-          operarea carnetelor de munca ale asistentilor personali ;
-          mentinerea  legaturi cu ISTPH GORJ si comunicarea  lunara a  situatiilor  referitoare la asistentii personali ;
-          intocmirea  contractelor  de munca ale asistentilor personali si urmarirea  semnarii acestuia si a fisei postului de catre angajat si angajator ;
-          comunicarea  in scris  a unui  exemplar din contractul de munca al asistentului personal la ISTPH Gorj  ;
-          acordarea partiala a asistentei medicale pentru persoanele varstnice ;
-          directionarea catre unitatile spitalicesti a pacientilor depistati cu stare de sanatate inrautatita ;
-          deplasarea in zonele unde se afla persoanele varstnice si efectuarea tratamentului medicamentos la domiciliul pacientului la indicatia medicului ;
-          primirea  si distribuirea  laptelui  praf pentru copiii in varsta de pana la un an ;
-          primirea  corespondentei  si  rezolvarea acesteia conform prevederilor legale si in termenele stabilite de lege ;
-          intocmirea  anchetelor  sociale la cerere , pentru politie , tribunal , scoli , alte cazuri ;
-           arhivarea actelor pe care le instrumenteaza in cadrul compartimentului conform normelor in vigoare ;
-          intocmirea listei cu beneficiarii de  ajutor social care utilizeaza pentru incalzirea locuintei  lemne , carbuni , combustibili petrolieri , pe baza documentatiei depuse la stabilirea ajutorului social ;
-           primit , verificat , calculat , centralizat si dat dispozitii privind acordarea incalzirii locuintei cu lemne si gaze
Primaria Târgu Carbunesti
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.