Create your own web pages in minutes...
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.

LISTA
CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL ORASULUI
TG-CARBUNESTI


1.Hotararile cu caracter normativ emise de Consiliul Local,
2. Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul orasului Tg- Carbunesti,
3.Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local,
4.Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Local,
5.Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului de stat,
6. Contul anual de executie bugetara ,
7. Documente privind organizarea si derularea actiunilor prilejuite de evenimente deosebite din viata si istoria poporului roman , de aniversarea unor personalitati sau cu ocazia vizitelor efectuate in judet de delegatii din tara si strainatate,
8. Documente privind manifestarile cultural artistice organizate in colaborare cu unitatile finantate de Consiliul Local,
9. Inventarul bunurilor aflate in domeniul public si privat al orasului Tg-Carbunesti,
10. Informari privind stadiul realizarii investitiilor proprii,
11.Centralizarea si evaluarea pagubelor produse de calamitati,
12.Documentatiile pentru organizarea producedurilor de achizitii publice,
13.Rezultatul procedurilor pentru achizitii de bunuri , servicii si lucrari,
14.Contracte de vanzare - cumparare,
15.Contractele incheiate pentru achizitii de bunuri , servicii sau lucrari urmare a procedurilor de achizitii publice,
16.Harti cuprinzand planuri urbanistice,
17.Autorizatii de construire /desfintare si certificate de urbanism emise,
18.Studii de mediu,
19.Ghiseul de informare electronica al Consiliului Local,
20.Licenta de traseu pentru transportul public judetean de persoane prin curse regulate speciale, precum si documentele care stau la baza eliberarii acestora ,
21.Hotararile judecatoresti irevocabile in care este parte Consiliul Local,
22. Recomandari , circulare, note , transmise in teritoriu,
23.Situatii statistice care se transmit autoritatilor centrale sau Directiei Generale Judetene de Statistica, Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Gorj sau a Directiei Generale a Finantelor Publice  ,
24. Rapoarte anuale de activitate ale primarului , viceprimarului si consilierilor locali,
25.Raport anual privind transparenta decizionala,
26.Procese verbale ale sedintelor Consiliului Local,
27.Executia bugetara lunara, trimestriala sau anuala,
28.Procese verbale de constatare a contraventiilor,
29.Programe de lucrari pe surse de finantare,
30.Documente si informatii utilizate la elaborarea PUG dupa aprobarea acestuia,
31.Procese verbale de verificare si control,
32.Situatii financiare trimestriale si anuale,
33.Procese verbale ale Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate,
34.Norme proprii privind exercitarea auditului intern,
35. Planul de audit public intern,
36.Carta auditului intern si codul de etica al auditorului  public intern,
37.Documente elaborate de comisiile de concurs si respectiv de comisiile de solutionare a contestatiilor pentru concursurile organizate de Consiliul Local,
38.Declaratii de avere, de interese pentru functionarii publici si pentru consilierii locali.Dam publicitatii rapoartele de evaluare pentru anul 2012 - conform legii 52 si legii 544

Descarca atasamente:

    Raport de evaluare conform legii 52
    Raport de evaluare conform legii 544


Primaria Târgu Carbunesti
Va comunicam ca incepand cu data de 18.01.2018, conform Ordinului 7166/18.12.2017, privind stabilirea obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic, a fost deschis la Trezoreria Tg-Carbunesti contul unic de venituri "Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire" - RO10TREZ33721A470400xxxx -Cod fiscal -4898681