Create your own web pages in minutes...
Primăria Târgu Cărbunesti
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Realizari in anul 2020


  • Lucrarile de "Reabilitare si extindere retea de canalizare menajera pe strazile Pietii, Trandafirilor, Fagului, Garii si Gilortului, din orasul Targu Carbunesti" sunt în proportie de 50% realizate. Aceste lucrari consta mai exact în înlocuirea retelei de canalizare menajera pe o suprafata de 1506 m, extinderea retelei de canalizare pe o suprafata de 430m, precum si reabilitarea si extinderea retelei de distributie a apei pe aceasta portiune vizata. Suma totala pentru acest obiectiv de reabilitare si extindere a retelei de canalizare se ridica la suma de 2.624.383 lei.  Pe langa reabilitarea retelei de canalizare, lucrarile de reabilitare efectiva a str. Pietii oras Tg Carbunesti Km 0=540 km 1=932' se vor ridica la suma de 2.637.815,64 lei cu TVA;

  • Continua lucrarile de Reabilitare modernizare extindere si dotare asezamânt cultural din oras Tg Carbunesti jud. Gorj finantata de CNI Bucuresti in valoare de 3.302.018,28 lei începuta la data de 12.07.2017 cu cofinantare de la buget local in suma de 200.000 lei;

  • Ne aflam în stadiu de începere a lucrarilor pentru investitia "Construire Pod pe DC27, km 3+360 peste Valea Ungurelu-Stefanesti si podet pe DC27 km 5+600 peste valea Frumuselu, Oras Târgu Carbunesti, judetul Gorj" în valoare totala de 4.573.626 lei cu TVA;

  • Au fost demarate procedurile de achizitie documentatii tehnico-economice cu privire la obiectul de investitii „Consolidare corp în cadrul Spitalului de Urgenta Targu Carbunesti, judetul Gorj.”;

  • Continua lucrarile la proiectul "Reabilitare-modernizare si crestere capacitate Cresa în orasul Târgu Carbunesti, judetul Gorj". Acest proiect presupune reabilitarea si cresterea capacitatii cresei din orasul Târgu Carbunesti prin recompartimentare, interventii la instalatii termice, anvelopare, interventii acoperis, finisaje, dotare etc. În urma implementarii proiectului propus se va genera un serviciu social cu o capacitate de 35 de locuri. Necesitatea investitiei rezida din nevoia de crestere a capacitatii serviciului social derulat în cadrul obiectivului, respectiv cresa, adaptarea fluxurilor de alimente, personal, copii, parinti la cerintele legislative în vigoare si asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea serviciului în speta. Valoarea totala a proiectului se ridica la suma de 850.598 lei cu TVA;

  • În acelasi timp ne aflam în stadiul de proiectare, faza DALI, la proiectul "Reabilitare si modernizare sectoare de drumuri calamitate în Orasul Targu Carbunesti, judetul Gorj, din satele apartinatoare Floresteni si Pojogeni, pentru urmatoarele segmente:
                      a)drum vicinal Cuci-Rugi, pe o portiune de 1 km pornind de la intersectia cu DC20;
                      b)drum comunal 20 Pojogeni de la km 10+085 la km 11+085;
                      c)drum comunal Floresteni pe o portiune de cca 2.40km;

  • Continua lucrarile la investitia „Corp de cladire Scoala Gimnaziala, Str. Trandafirilor, nr 39 Tg Carbunesti” - cu valoare alocata din bugetul de stat de 4.771.514,24 lei.
Lucrari in desfasurare


Ultima actualizare 02.04.2020